Conducerea entității 

1.   COMUNA Aroneanu - Benoni MORUZI - Președinte   
2.   COMUNA Focuri - Vasile MACOVEI - Prim-Vicepreședinte
3.   COMUNA Bălțați - Vasile AȘTEFANEI - Vicepreședinte
4.   COMUNA Ciortești - Alina APOSTOL - Membru
5.   COMUNA Cotnari - Vasile CREȚU - Membru
6.   COMUNA Lețcani - Stelian TURCU - Membru
7.   COMUNA Miroslovești - Constantin COJOCARU - Membru
8.   COMUNA Răducăneni - Viorel ILIE - Membru
9.   COMUNA Tătăruși  - Costel IOSUB - Membru
10. COMUNA Țibănești - Aurica COBUZ - Membru
11. COMUNA Victoria - Daniel CREȚU - Secretar


 
Resp.fin.contabil - Anda POPA-  Economist șef